KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Vesmír

Člověk si při pohledu na noční hvězdnou oblohu připadá naprosto titěrný a pozorovaný vesmír ho naprosto fascinuje. Většinu lidí pak napadne celá řada otázek: Jak velký je vesmír? Kolik obsahuje galaxií, hvězd, planet? Dá se to spočítat? Kde má počátek? Rozpíná se? Vznikl Velkým třeskem? Kdy? Zanikne? Kdy? Kde se ve vesmíru vzaly přírodní zákony? Existuje mimozemský život?

Na tyto otázky neexistují úplně jednoduché odpovědi, přesto se pokusíme některé z nich zodpovědět. Budeme především vycházet ze současných vědeckých poznatků z oblasti astronomie (neplést s astrologií), což je vědní obor zabývající se studiem vesmíru, jeho těles a zákonitostí. V astronomii se řeší celá řada problémů, které se dotýkají i jiných vědních oborů. V současné době tak máme i obory jako je astrofyzika nebo například astrobiologie, která zkoumá potenciální život ve vesmíru.

Na začátek pár nevyčerpávajících podrobností: Naše planeta Země obíhá Slunce spolu s osmi dalšími planetami (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto). Možná nevíte, že Pluto se již za planetu nepočítá. V roce 2006 bylo ze seznamu planet sluneční soustavy vyřazeno. Většina astronomů s tím však nesouhlasí a průzkum této planety z roku 2015 jim dává za pravdu, že je to naprosto plnohodnotná planeta, která má dokonce vlastní měsíce. Naše Slunce se nachází ve spirální galaxii, jejíž profil můžete na obloze sledovat jako Mléčnou dráhu. V této galaxii se nachází odhadem asi sto miliard hvězd a v nám známém vesmíru předpokládáme asi sto miliard galaxií. Ohromné číslo, což!

Nejznámější teorie o vzniku vesmíru předpokládá, že vesmír vznikl při Velkém třesku, kdy se veškerá hmota a energie, která je dnes ve vesmíru, nahromadila na jednom místě a z tohoto místa se jakoby velkým třeskem vyhrnula hmota a energie do prostoru, který se začal ve všech směrech zvětšovat. Z této hmoty a energie vznikly poté hvězdy, galaxie, planety a další vesmírná tělesa. Problém ovšem je, že se tento počáteční stav Velkého třesku dodnes nikomu nepodařil vyjádřit matematicko-fyzikální rovnicí a i tvůrci této teorie si dnes myslí, že na počátku to bylo trochu jiné. Jaké? To nikdo neví! Jediné, co je zatím zjistitelné, je fakt, že se náš vesmír rozpíná, a proto musel mít nějaký počátek.

<<< Nepravděpodobná pravděpodobnost
Mimozemský život ve vesmíru >>>

ZPĚT +