KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Temná hmota a energie

S pozorováním vesmíru je to však ještě složitější a naše poznání se neustále prohlubuje. Jak již bylo uvedeno, tak v našem vesmíru se nachází miliardy galaxií a v nich miliardy hvězd. Ještě v 90. letech 20. století to v astronomii vypadalo, že je potřeba dořešit pár problémů a již budeme mít poměrně jasnou představu o vesmíru a o tom, jak funguje. Když si něco takového vědci myslí, tak se vždy vyskytne něco, co naprosto rozvrátí jejich původní představy. Tím něčím je temná hmota a temná energie.

Tyto pojmy byly známé již dříve. Na přelomu 20. a 21. století však na základě přesnějších pozorování bylo zřejmé, že se ve vesmíru jednotlivé objekty chovají gravitačně trochu jinak než by měly a že musí existovat hmota a energie, kterou ještě nejsme schopni dobře pozorovat. Tato hmota a energie se označuje jako temná. Dnes (2015) se předpokládá, že temné hmoty je ve vesmíru asi 23%, temné energie 73% a my zatím pozorujeme jenom zbylé 4%. Pokud vám tedy někdo bude tvrdit, že vše je již skoro vyřešeno, tak mu nevěřte. Seriózní vědci, kteří jsou špička v oboru, vám na vaše zvídavé otázky spíše odpoví: Při současném poznání nevíme proč tomu tak je!

<<< Jedinečná planeta Země
Multivesmír >>>

ZPĚT +