KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Stáří planety Země – shrnutí

  • V současné době neexistuje žádná objektivní metoda pro zjištění stáří naší planety Země!

  • Určování stáří hornin podle uložených fosilií je nesmysl, jelikož nikdo neví, kdy jednotlivé živé organismy vymřely. Rozsáhlé vrstvy usazenin také mohou vzniknout za pár let, nikoliv za miliony! Datace podle fosilií byla vymyšlena lidmi bez použití nějaké exaktní vědecké metody. Paleontologové vám řeknou, že fosilie je stará 100 milionů let, protože leží v hornině, u které geologové zjistili stáří 100 milionů let. Geolog vám potom řekne, že hornina je 100 milionu let stará, protože v ní jsou fosilie, u kterých paleontologové zjistili, že jsou 100 milionu let staré.

  • Měřitelné stáří uhelných slojí a jejich vznik naprosto rozbourává představu o vrstvení usazenin po miliony let.

  • Metody založené na dataci pomocí měření poločasu rozpadu radioaktivních látek jsou velmi nepřesné, vzhledem k tomu, že nejsme fyzicky schopni zjistit původní poměr radioaktivní a přeměněné chemické látky v nově vzniklé hornině.

  • Uhlíková metoda je také limitující, jelikož je známý fakt, že magnetické pole posledních 150 let výrazně slábne, a tím i musela být koncentrace radioaktivního uhlíku v minulosti menší. Při dataci se však s tímto faktorem nepočítá. Opět nejsme schopni zjistit původní koncentraci radioaktivního uhlíku na počátku. Pokud se však nějaký radioaktivní uhlík v nějakém organickém materiálu nachází, tak nemůže být miliony let starý.

  • Nic neukazuje na miliardy let starou planetu.

  • Pokud vezmeme v potaz i jiné parametry, například koncentraci látek v oceánech, množství hvězdného prachu na Zemi a na Měsíci, zpomalující se rotaci Země, každoroční vzdalování Měsíce od Země, usazeniny v deltách, stáří rostlin a písemné historické záznamy, tak vše spíše svědčí o tom, že je naše planeta poměrně mladá.

<<< Jiné datační metody
Evoluce – Darwinova teorie >>>

ZPĚT +