KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Evoluce – Darwinova teorie

S pojmem evoluce se ve svém životě u nás určitě setkal každý. Ve škole jsme se zjednodušeně (někdo i nezjednodušeně) učili, že život vznikl náhodou z chemických látek v praoceánu, ze kterých se vytvořila první buňka, a z té se potom vyvinuly všechny složitější mnohobuněčné organismy.

Nejdříve to byly jednoduché řasy, rostliny, měkkýši a červi, potom ryby, z ryb obojživelníci a plazi, z plazů ptáci a savci. V rámci savců pak vznikli lidoopi a z nich člověk. Hnacím motorem evoluce je přírodní výběr, kde přežijí nejsilnější jedinci.

Jedinci se od sebe mohou lišit drobnými znaky. Některé tyto znaky jsou pro přežití výhodnější a jedinci tyto znaky předají dál svým potomkům. Když se tyto znaky nahromadí, tak vznikne nový druh, který je odlišný od těch původních.

Někdo by mohl namítnout, že proces evoluce je podstatně složitější, nebo že jsem vynechal nějaké detaily, ale tohle je představa, kterou má většina lidí, kteří považují evoluci za naprosto jasnou, vědecky nezpochybnitelnou teorii. Tato teorie vznikla před více než 150 lety. Hodně lidí si dnes myslí, že současné vědecké poznání ji neustále vylepšuje a nové vědecké objevy doplňují mezery, které v této teorii byly v době jejího vzniku.

Mohlo by se zdát, že tuto teorii vymyslel Charles Darwin (1809-1882), který ji představil ve své knize "O původu druhů" v roce 1859. Základ této teorie je však podstatně starší. Již v 5. století před našim letopočtem řecký filozof Empedoklés (490-430 př. n. l.) dedukoval, že rostliny a zvířata vznikla postupně. Teorie se pak postupně vyvíjela a podíleli se na ní například Aristoteles (384-322, př. n. l.), Francis Bacon (1561-1626), Immanuel Kant (1724-1804), Jean-Baptista Lamarck (1744-1829) nebo Erasmus Darwin (1731-1802), dědeček Charlese Darwina. Charles Darwin převzal teorie (nebo části těchto teorií) svých předchůdců a upravil je do vlastní, na svou dobu poměrně ucelené teorie. Trochu zvláštní může být, že s podobnou teorií, jako je ta Darwinova, přišel v roce 1858 (tedy rok před vydáním knihy O původu druhů) britský přírodovědec Alfred Russel Wallace (1823-1913). Ten však v té době pobýval v Malajsii, a právě Darwinovi zaslal dopis, ve kterém mu svou teorii představil. Hlavní autorství bylo později přiřčeno Darwinovi, každopádně jsme tu dnes místo Darwinovy teorie mohli mít Wallaceovu teorii. Jaké jsou však hlavní myšlenky Darwinovy teorie?

1) Změna podmínek prostředí vyvolává vznik drobných odlišností daného druhu.

2) Nově vzniklé odlišnosti umožňují lepší individuální přizpůsobení novým podmínkám.

3) Užitečné odlišnosti zvyšují šanci k přežití (přírodní výběr).

4) Výhodná odlišnost je děděná potomky.

5) Za dlouhý čas, v generacích potomků, se tyto odlišnosti nashromáždí, a může tak vzniknout nový druh.

<<< Stáří planety Země – shrnutí
Darwinovy pěnkavy >>>

ZPĚT +