KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Použil si Bůh evoluci?

Proč dnes lidé věří v evoluci a nevěří ve stvoření, tak jak je popsáno v Bibli? Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že teorie evoluce se prezentuje jako věda a lidé, když vidí, čeho všeho vědci dosáhli, tak mají před vědou úctu.

Zásadní problém uvažování o vědě však je, že se zde míchají dva pojmy dohromady. Těmi pojmy jsou exaktní věda a analýza historie (která se také označuje jako věda). Exaktní věda stojí za vším tím vědeckým pokrokem. To, že se člověk prošel po Měsíci a že kdekdo má v zadní kapse u kalhot chytrý telefon, je právě výsledkem exaktní vědy. To, že se na základě nějaké vykopávky určí z pár kostí, jak mohl daný živočich vypadat, co asi jedl, jak byl inteligentní, jakou měl barvu a před kolika lety umřel, je historická analýza, která je založená na předpokladech (často chybných) nebo ryzích spekulacích. Nic z těch předpokladů a spekulací se nedá ověřit, jelikož nikdo zatím nevynalezl (exaktní vědou) stroj času, abychom se mohli do minulosti podívat. Evoluce není exaktní vědou, ale historickou analýzou. Rozhodně se nedá říct, že by tato teorie byla nezpochybnitelný fakt prokázaný obrovským množstvím důkazů.

Je-li v exaktní vědě nějaká teorie v rozporu s pozorováním a fakty, tak je zamítnutá. V historické analýze toto evidentně neplatí. Někteří evolucionisté si jsou vědomi alespoň toho, že při pohledu na důkazy je evoluční teorie nemožná, ale kdyby v tuto teorii nevěřili, tak jediným dalším logickým vysvětlením je, že existuje stvořitel. Není jiná možnost! Ale kdo by v 21. století věřil v Boha? Osobně si troufám tvrdit, že při hlubším poznání vědy člověk nalézá naprosto ve všem organizovaný plán, který jasně ukazuje na stvořitele.

Proč by to ale měl být zrovna křesťanský Bůh? Mnoho současných křesťanů vám může vyprávět o tom, jak hledali Boha a duchovní zkušenosti všude možně, ale stále cítili vnitřní prázdnotu. Naplnění nalezli, až když se setkali s křesťanským poselstvím a prožili opravdové setkání s Bohem. O tom konec konců svědčí i dějiny. Proč by tolik lidí bylo ochotných umírat pro svou víru, kdyby nezažili něco opravdového? Pokud si promluvíte s představiteli různých duchovních směrů (dnes je například populární buddhismus), a pokud jsou k vám upřímní, tak leckdy vám přiznají, že něco hledají a nenacházejí. Křesťané však s naprostou jistotou tvrdí, že už to našli.

V této sérii článků jsem se snažil ukázat, že věřit v dnešní době tomu, co je napsáno v Bibli, není žádná intelektuální sebevražda. Nové poznání ve vědě může biblické příběhy naopak potvrzovat. Obrovské množství živočichů a rostlin pohřbených pod nánosy usazenin ukazuje na celosvětovou potopu. Mitochondriální DNA může prokazovat příběh o stvoření prvního muže (Adama) a ženy (Evy). Jedinečnost informace v DNA, neredukovatelná složitost buňky (a dalších orgánů nebo organismů) a propracovaná jedinečnost našeho vesmíru a naší planety ukazují na inteligentního stvořitele. Skuteční odborníci ve vědních oborech jako je chemie, fyzika, astronomie, biologie, informatika atd. naráželi ve svých oborech v posledních desetiletích na zjištění, že vše je tak složité a komplexní, že to nemohlo vzniknout náhodou. Mysleli si, že jenom v jejich oborech to je takové a že ostatní vědci s tím nemají problém. To se začalo měnit koncem 20. století, kdy se mohly, díky novým technologiím (především Internetu), šířit informace rychleji a k více lidem. Když se tito vědci setkali, zjistili, že ve všech možných oborech se evoluce sype jako domeček z karet. Dnes je hodně vědců přesvědčeno o tom, že vše je velice inteligentně navrženo a za vším stojí inteligentní design. Já jako křesťan vím, že oním designérem je biblický Bůh.

Pokud bych shrnul předchozích 20 článků o evoluci, tak by bylo možné konstatovat, že:

 • Darwinova teorie byla již od počátku založena na chybném pozorování – zobák pěnkav na Galapágách.
 • Darwin absolutně netušil, jak složitá je i ta nejjednodušší buňka.
 • Bílkoviny ani buňka nemohly vzniknout náhodou, v celém vesmíru není dost chemických látek ani energie pro náhodné vytvoření byť i jedné jediné bílkoviny.
 • Evoluce předpokládá miliardy let. Z článků o vesmíru a stáří Země je patrné, že miliardy let stará Země je spíše zbožné přání než vědecký fakt. Ke vzniku buňky náhodou by však nestačily ani triliony trilionů let.
 • Informace nemůže vzniknout sama o sobě, ale nějaká inteligence ji musí vytvořit. DNA nemohla vzniknout náhodou.
 • Neredukovatelné systémy (buňka, buněčný bičík, oko, sluchovod) nemůžou vzniknout náhodou ani přírodním výběrem.
 • Ve fosiliích nelze najít žádné přechodové druhy, i když dle teorie evoluce s přírodním výběrem by jich mělo být více než ustálených druhů.
 • Neexistuje žádný fosilní nález, u kterého bychom mohli prohlásit, že se jedná o našeho předchůdce.
 • Šimpanz a člověk si nejsou na základě analyzované DNA příliš podobní.
 • V každém živém organismu je v jeho DNA zakódovaná obrovská variabilita, která nemá nic společného s evolucí. Například růžičková kapusta, kedlubna, zelí, květák, brokolice a kapusta vznikly šlechtěním divoké hořčice. Myslíte, že to člověku trvalo miliony let?

Darwinova teorie evoluce založená na přírodním a pohlavním výběru je při pohledu na současné vědní poznání dosti děravá a pro hodně lidí se stala umělým náboženstvím, kde neexistuje Bůh, ale vše stvořila náhoda. Zastánci a hlasatelé evoluční teorie musí mít skutečnou velkou víru tváří v tvář současnému vědeckému poznání. Lidé jsou už od základních škol lživě klamáni a učeni, že evoluce je vědou prokázaný fakt, přitom se jedná o další lidmi vymyšlené náboženství. V naší zemi je to o to markantnější, jelikož jsme zde 40 let měli vládu komunistické strany, která potřebovala nové náboženství, kterým se stala evoluce. Pokud neexistuje Bůh, tak neexistuje ani absolutní pravda a absolutní hodnoty. Každý si může děla, co chce, protože se zodpovídá jenom sám sobě. Asi nikoho neudiví, že Hitler, Stalin, Mao Ce-tung nebo Pol Pot byli vášniví zastánci evoluční teorie.

Poměrně dost lidí, kteří sami sebe označují za křesťany, věří, že Bůh si použil evoluci k vytvoření nás lidí. Myslí si totiž, že evoluce je prokázaný fakt. Ve škole je to tak učili, a proto to tak musí být. Neuvědomují si, že ve škole je učí učitelé, kteří se to sami někde naučili. Bohužel často papouškují něco, co není pravda. Před sametovou revolucí nás většina učitelů učila, že Sovětský svaz je to nejlepší co nás mohlo potkat. Málokdo si dovolil mít vlastní názor a tak učit své žáky. Kdo by tenkrát učil, že Sovětský svaz není tím nejlepším pro nás, by měl velké problémy. Kdo by dnes učil, že evoluce je děravá hypotetická teorie, tak by opět měl velké problémy.

Co tedy říká Bible a jak by to mohlo být slučitelné s evolucí? První kniha Bible je Genesis, kde hned v první kapitole je uvedeno stvoření světa včetně stvoření lidí. Najdou se lidé, kteří řeknou, že stvoření odpovídá evoluci a že šest dní stvoření mohlo klidně být i miliardy let. Co je však napsáno v Bibli?

 1. den Bůh stvořil Zemi a světlo (nikoliv Slunce, pouze princip, jak bude světlo fungovat).
 2. den Bůh stvořil oblohu (atmosféru na Zemi).
 3. den Bůh stvořil rostliny
 4. den Bůh stvořil Slunce, Měsíc a další hvězdy
 5. den Bůh stvořil vodní živočichy a ptáky
 6. den Bůh stvořil pozemské živočichy a poté člověka
 7. den Bůh odpočíval

Zkuste si zajít za nějakým evolucionistou a říct mu, že stvoření podle Bible odpovídá jeho evolučnímu náboženství. Asi s vámi přinejmenším nebude souhlasit. Jak by mohla vzniknout Země dříve než hvězdy? Jak by mohly vzniknout rostliny dříve než Slunce? Jak by mohli vzniknout ptáci dříve než pozemští živočichové? A hlavně, proč Bůh stvořil ženu z mužova (Adamova) žebra? Pokud se člověk vyvíjel, tak kdo byl onen Adam – Australopithecus, Homo Erectus nebo Homo Sapiens? V Bibli je také uvedeno, že všichni živočichové byli vegetariáni (Genesis 1:29-30*), nebo že před vyhnáním Adama a Evy z ráje neexistovala smrt (Genesis 3:22, 1. Korintským 15:21, Římanům 5:12). Dal by se napsat rozsáhlý článek o tom, že dny stvoření jsou skutečně dny, které mají 24 hodin. Pokud se zeptáte libovolného ateistického znalce hebrejského jazyka, co Židé myslí slovem den v Genesis, tak vám odpoví, že to je den, který má 24 hodin. Vše v Bibli je psáno v kontextu a Bůh nám ukázal, šest dní stvoření a jeden den odpočinku, abychom se tak řídili v našem životě.

Z Bible je patrné, že stvoření v Genesis neodpovídá evoluci. Někdo by mohl namítnout, že Genesis je jenom alegorie nebo epická báseň. Hlavní příběh Bible však je stvoření Adama a Evy, jejich pád, po kterém následovalo hříšné jednání všech lidí a nakonec jejich spasení v podobě oběti samotného Boha (Ježíše Krista). Pokud odstraníme základní kámen, kterým je Genesis, tak vykoupení a spasení lidí je naprosto zbytečné. Budova bez základu nemůže dlouho stát, ale nakonec se rozpadne. Ježíš Kristus sám říká, že vše co napsal Mojžíš je pravda (Jan 5:46-47). Mojžíš je autorem Genesis. Pokud není základ pravdivý, tak neexistuje absolutní pravda a každý si může věřit, čemu chce a vše je relativní, tak jak to v naší společnosti vidíme kolem sebe. Bůh však existuje a je onou absolutní pravdou.

Bible například říká, že špatný strom nese špatné ovoce. Pornografie, interrupce, euthanasie, nevěra v manželství a rozvody, sexuální deviace (homosexualita, zoofilie, pedofilie, ...) a další morální problémy jsou špatným ovocem. Oním špatným stromem je falešné náboženství evoluce spolu s humanistickým myšlením. Evoluce je totiž náboženstvím bez Boha, který jednou bude naším konečným soudcem. Pro hodně lidí je obtížné uznat existenci Boha, protože vědí, že by mu museli být poddáni, nevědí však, že Bůh je naprosto jiný, než jak si ho představují.

Skutečné křesťanství znamená podle Bible narodit se znovu. Bůh již starým Židům řekl, že přijde doba nové smlouvy, kdy Bůh dá lidem nové srdce, na které napíše své zákony a všichni Jej tak budou moci znát. Křesťanství je tedy velmi osobní záležitost, tuto zkušenost musí každý člověk prožít sám, a to tak, že požádá Boha, aby zasáhl do jeho života a řekne Mu, že s Ním chce žít a znát ho. Tak málo k tomu stačí!

Závěrem k celému seriálu o evoluci a stvoření bych uvedl: Pokud křesťané selžou při sdílení inteligentních důvodů pro jejich víru, pak jejich osobní svědectví o tom, že znají skutečného Boha, se naprosto míjí účinkem. Já osobně jsem Boha poznal a to samé bych přál i vám. Stačí Boha hledat a skutečně ho naleznete.

*Poznámka: pro lidi, kteří nikdy nečetli Bibli – Genesis 1:29, znamená část Bible (Genesis), první kapitola verš 29.


Více informací lze nalézt např. v knize: Ken Ham: Lež evoluce, 2002, ISBN 80-902713-1-6

<<< Evoluce – shrnutí
Evoluce – odkazy >>>

ZPĚT +