KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Použitá literatura a odkazy

 • svatý Augustin: Vyznání, Kalich, Praha,1992, ISBN: 80-7017-144-8
 • Bacci, Massimo Livi: Populace v  evropské historii, Praha: Lidové noviny, 2003, ISBN: 80-7106-495-5
 • Calvin, Jan: Instituce učení křesťanského náboženství, Komenského evangelická fakulta bohoslovecká, Praha, 1951
 • Goodman Martin: Řím a Jeruzalém, Střet starověkých civilizací, Praha: Rybka Publishers, 2007, ISBN: 80-87067-67-3
 • Hunt, Dave: Žena na šelmě
 • Komenský, Jan Ámos: Historia o těžkých protivenstvích, Praha : Academia, 1989
 • Komenský, Jan Ámos: Stručná historie církve slovanské, Praha : Melantrich, 1941
 • Molnár, Amadeo: Na rozhraní věků (cesty reformace), Praha: Vyšehrad, 1985
 • Nešpor, Zdeněk R.: Náboženství na prahu nové doby (Česká lidová zbožnost 18. a 19. století), Ústí nad Labem: Albis International, 2006, ISBN: 80-86971-06-6
 • Petráň, Josef: Staroměstská exekuce, Praha: Brána,1996, ISBN: 80-85946-26-2
 • Pöhlmann, Stern: Desatero v  životě židů a křesťanů, Praha: Vyšehrad, 2006, ISBN: 80-7021-783-9
 • Pomian, Krzysztof: Evropa a její národy, Praha: Mladá fronta, 2001, ISBN: 80-204-0858-4
 • Rémond, René: Náboženství a společnost v  Evropě, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2003, ISBN: 80-7106-496-3

<<< Křesťanství a historie církve - shrnutí

ZPĚT +