KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Existuje Bůh?

To je otázka, kterou si jistě klade každý člověk. Pokud Bůh existuje, proč je na světě tolik zla? Je tím Bohem zrovna Ježíš Kristus? Musím v Boha věřit? Pokud věřit nebudu, dostanu se do pekla? Nestačilo by jenom dobře žít a nikomu neubližovat? K čemu jsou křesťanské církve? Nejsou to jenom životu nebezpečné sekty? Vznikl život náhodou, nebo ho stvořil Bůh? Proč lidé, kteří se označují za křesťany jsou kolikrát ještě horší než ostatní? Kdo je a kdo není křesťan? To je jenom pár otázek, na které jsem se snažili najít odpověď na tomto webu. Pro začátek se podívejte na následující video a zkuste o něm přemýšlet.

Možná si po shlédnutí tohoto videa říkáte: Vždyť o křesťanství jsem už slyšel, ale proč se do nebe někdo dostal a jiný ne? V čem je to kouzlo? Pokud si pročtete postupně tento web, tak to zjistíte!


Kdo je Bůh?

Někteří lidé považují Boha za neviditelného nebo jsou přesvědčeni, že neexistuje. Stačí se však porozhlédnout a vidíte výsledek boží tvůrčí síly na každém kroku. Jeden král chtěl kdysi spatřit Boha, zavolal si tedy celou řadu různých mudrců. Ti mu však nemohli vyhovět, a tak je dal popravit. Jednou se objevil mudrc, který králi nabídl, že mu Boha ukáže. Řekl tedy králi: „Podívej se na slunce“. Král se na slunce podíval, ale příliš dlouho to nevydržel. Osopil se tedy na mudrce. Chceš, abych oslepl? A chtěl nechat mudrce popravit. Ten však odvětil: „Jak tedy chceš vidět Boha, když nejsi schopen se podívat ani na jeho nepatrný odlesk“.

CELÝ ČLÁNEK +


Proč je na světě tolik zla?

Zřejmě nejzásadnější otázka, která brání lidem uvěřit v Boha. V průběhu naší historie došlo k celé řadě událostí, kdy bylo velké množství lidí mučeno a zabíjeno. Také došlo k velkému množství přírodních katastrof, při kterých zahynuli jak věřící, tak nevěřící lidé. Lidem se také nevyhýbají různé nemoci a úrazy. Jak je tedy možné, že když je Bůh všemohoucí a když nás miluje, tak na světě existuje tolik zla?

CELÝ ČLÁNEK +


Proč číst Bibli?

Mnoho lidí si myslí, že Bible obsahuje velké množství stránek, které jsou nudné, nesrozumitelné a pro lidský život je zde celá řada pokynů, které jsou příliš přísné a omezující. Ale kdo si dá tu práci, tak při čtení Bible zjistí, že je plná životního poučení a moudrosti. A především, bude brzy přesvědčen, že Bůh existuje!

CELÝ ČLÁNEK +


K čemu je mi víra?

Víra je osobní vztah s Bohem. Víra rozhodně není náboženství. Náboženství je spíše pokus lidí naklonit si Boha pomocí dobrých skutků. Jenom pomocí dobrých skutků však nikdo spasen nebude! Víra by také neměla být slepá. Proč věřit v Boha, o kterém se píše v Bibli? Zkuste se zamyslet nad následujícími body. Určitě sami poznáte, že kdyby takového Boha vymyslel člověk, tak by byl úplně jiný. Jak je možné, že bude člověk spasen pouze svojí vírou, a nikoliv svými skutky? Jak to že neexistuje nějaký pěkný dostatečně náročný zasvěcovací obřad? Vždyť spása je nabízena každému, a to zadarmo! Jak k tomu přijdu, že člověk, který je podstatně horší člověk než já, může být také spasen?

CELÝ ČLÁNEK +


Po fyzické smrti – nebe nebo peklo?

V Japonsku žil jeden moudrý a zbožný člověk. Po smrti se dostal do nebe, jelikož však byl zvídavý, tak před vstupem do nebe poprosil, zda by se mohl podívat, jak to vypadá v pekle. V pekle byla pouze jedna velká pěkná hodovní místnost, kde byl dlouhý stůl, který se prohýbal pod tíhou rozmanitého druhu pokrmů. Kolem stolu však seděli utrápení a na kost hubení lidé. V Japonsku se jí místo příboru hůlkami. Tyto hůlky však byly dva metry dlouhé. Jinak než hůlkami se nesmělo jíst. Každý tedy, ať dělal, co dělal, tak neměl šanci se těmito hůlkami nasytit. Náš mudrc se tedy rozhodl, že raději půjde do nebe. Jaké však pro něj bylo překvapení, když zjistil, že v nebi to vypadá stejně jako v pekle, stejná hodovní síň, stejné množství lahodného jídla, dokonce i stejné jídelní hůlky. Kolem stolu však seděli veselí a sytí lidé. Jaký byl tedy rozdíl?

CELÝ ČLÁNEK +


Evangelium a křest

Spasení je nabízeno zdarma v Evangeliu (dobré zvěsti) i tomu největšímu z hříšníků. Mnozí se můžou ptát: Pokud přijmu Ježíše Krista, musím chodit do kostela? Musím se denně modlit? Musím platit desátky? Jedinou odpovědí je: Nemusíte! Evangelium je naprosto jednoduché a srozumitelné.

CELÝ ČLÁNEK +


Má smysl se modlit?

Modlitba je náš rozhovor s Bohem. Kdo by neznal Otčenáš? Ježíš však v Bibli zmínil otčenáš pouze jako návod, jak bychom mohli s Bohem rozmlouvat. Není dobré chápat modlitbu jako stroj na splněná přání. Pokud bychom očekávali, že Bůh bude plnit všechna naše přání, tak bychom ho pasovali do role našeho služebníka a tím Bůh rozhodně není! Nejdříve máme posilovat náš vztah s Bohem, a to předně skrze náš pravidelný rozhovor - modlitbu a četbu Bible a vše ostatní nám bude přidáno.

CELÝ ČLÁNEK +


Co je to církev?

Na pustém ostrově přežila skupina lidí a každý kromě svého života uchránil i kus dřeva. V noci byla veliká zima. Udělali si tedy společný oheň a kvůli zimě se tiskli jeden k druhému. Jeden z nich však nechtěl být s ostatními u stejného ohně, rozhodl se být sám. Vzal si tedy z ohně největší kus pěkně hořícího dřeva a odešel od nich. Ráno ho našli zmrzlého. Ohněm je zde Bůh a víra. A právě církev, tj. společenství křesťanů je zárukou, že budeme blízko u ohně a nebudeme mrznout. Církev je společenství dvou a více křesťanů, rozhodně to není nějaká instituce nebo organizace.

CELÝ ČLÁNEK +


Jak dál?

Existuje velice pěkná modlitba: Pane, učiň mě svíčkou. Já sám sice shořím, ale daruji světlo ostatním. Pokud si myslíte, že sami jste naprosto nicotní a nic nedokážete změnit, tak se zamyslete nad následujícím příběhem.

CELÝ ČLÁNEK +