KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Kdo je Bůh?

Někteří lidé považují Boha za neviditelného nebo jsou přesvědčeni, že neexistuje. Stačí se však porozhlédnout a vidíte výsledek boží tvůrčí síly na každém kroku.

Jeden král chtěl kdysi spatřit Boha, zavolal si tedy celou řadu různých mudrců. Ti mu však nemohli vyhovět, a tak je dal popravit. Jednou se objevil mudrc, který králi nabídl, že mu Boha ukáže. Řekl tedy králi: „Podívej se na slunce“. Král se na slunce podíval, ale příliš dlouho to nevydržel. Osopil se tedy na mudrce. Chceš, abych oslepl? A chtěl nechat mudrce popravit. Ten však odvětil: „Jak tedy chceš vidět Boha, když nejsi schopen se podívat ani na jeho nepatrný odlesk“.

Bůh stvořil tento svět a stvořil i člověka. Člověka stvořil k obrazu svému. Má tedy svobodnou vůli a má i svobodnou volbu dělat si, co chce. Může tvořit, ale může i ničit. Máte dokonce svobodu v Boha nevěřit nebo mu odporovat, aniž byste byli okamžitě za svou nevíru voláni k odpovědnosti. Bůh člověka miluje, tak jako většina rodičů miluje své děti a je schopen mu odpouštět i špatné věci, které dělá. Jediné, co po nás Bůh chce je, abychom ho také milovali a respektovali.

První stvoření lidé se svobodně rozhodli Boha neposlouchat a svobodně si vybrali zlo před dobrem. Od této doby docházelo u lidí a na celé Zemi k postupnému úpadku. Lidé již nežili ve společenství Boha. Na světě neexistuje a nikdy neexistoval jediný člověk, který by v životě neudělal nic špatného. Nikdo tak nemůže dojít spasení dobrými skutky a dobrým chováním! Bůh však pro nás vykonal nevýslovnou oběť, když se vtělil na Zemi do fyzického těla jako Ježíš Kristus a svou smrtí tento prvotní hřích a všechny další smazal. Kdo příjme Ježíše za svého spasitele může být spasen, a to i kdyby se jednalo o toho nejhoršího člověka na světě.

Trochu zarážející, že? Žijete přeci správně: Moc nelžete, nepomlouváte, neškodíte. Párkrát v životě jste něco drobného vzali, ale to přeci nebyla krádež? Vy tedy nebudete spaseni a váš soused zloděj, který uvěřil a odvrátil se od předchozího špatného života, bude?

Možná vás také napadá, proč se za nás Bůh obětoval? Představte si, že budete mít několik dětí. Některé z nich budou žít špatně, ale přesto je budete všechny nadevše milovat. Nenabídli byste raději svůj život za své hříšné děti, kdybyste věděli, že jinak budou zatraceni? Kdo tedy přijme Ježíše Krista, bude spasen. Ke spáse neexistuje žádná jiná cesta, ani žádné jiné „náboženství“.

Lidé často říkají, podejte vědecký důkaz, že Ježíš Kristus je skutečná historická postava. No dobře, podejte vědecký důkaz, že judský tetrarcha Héródés Antipas (současník Ježíše) je skutečná historická postava. Vědecký důkaz můžeme podat pouze u jevů, které se opakují a pokaždé budou mít stejné chování. U historických pramenů se však můžeme spoléhat pouze na svědectví osob a na písemné záznamy. O Ježíši Kristu existuje z jeho období více písemných záznamů a svědectví než o Héródésovi Antipasovi. Máme tedy pochybovat, že Héródés Antipas je skutečná historická postava? Máme tedy pochybovat, že Ježíš Kristus je skutečná historická postava? Co je potřeba k poznání pravdy? Každý člověk je schopen poznat pravdu. Každý k tomu však potřebuje různý čas.

Proč je na světě tolik zla? >>>

ZPĚT +