KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Proč je na světě tolik zla?

Zřejmě nejzásadnější otázka, která brání lidem uvěřit v Boha. V průběhu naší historie došlo k celé řadě událostí, kdy bylo velké množství lidí mučeno a zabíjeno. Také došlo k velkému množství přírodních katastrof, při kterých zahynuli jak věřící, tak nevěřící lidé. Lidem se také nevyhýbají různé nemoci a úrazy. Jak je tedy možné, že když je Bůh všemohoucí a když nás miluje, tak na světě existuje tolik zla?

Odpověď je velice jednoduchá: Člověk se vzdálil Bohu a ani ho neuznává. Nemůže tak žít pod jeho ochranou. Každý jistě slyšel něco o Desateru – nezabiješ, nepokradeš… Je to jakýsi výčet skutků, který je proti Bohu a vzhledem k tomu, že byl člověk stvořen k obrazu Božímu, tak jenom málo lidí nepovažuje tyto skutky za zlo, především pokud je toto zlo pácháno na něm.

Člověk byl od Boha stvořen se svobodnou vůlí (svobodný) a má svobodnou volbu dělat jak dobro, tak zlo. Proč však Bůh lidské jednání neovlivňuje? Měl by Bůh potrestat brutálního vraha? Většina asi odpoví, že ano. Proč by ho však trestal? Když je vševědoucí, tak ho může přeci zastavit ještě před vraždou! Měl by Bůh potrestat i vás pokud lžete nebo něco drobného ukradnete? Tady by už asi většina lidí váhala. Měl by vás tedy zastavit a ovlivnit váš život ještě před tím než něco špatného provedete? To by se vám asi nelíbilo. Jste přeci svobodní lidé. Svobodní lidé však odpovídají za svoje činy!

Proč tedy Bůh stvořil člověka se svobodnou vůlí? Představte si, že byste si vytvořili robota a naprogramovali ho, aby vás bezmezně miloval a uctíval. Měli byste z toho radost? Automaty jsou chladně dokonalé. Člověk však nebyl stvořen jako automat.

Jinou zásadní otázkou lidí bývá: Celá řada válek a zabíjení v historii lidstva byla způsobena lidmi, kteří se nazývali křesťany. Jak je něco takového možné? Předně člověk, který je skutečným křesťanem, tj. věří, že existuje Bůh, uznává ho a uvědomuje si, že je za své činy plně odpovědný, by nikdy za žádných okolností nikomu úmyslně žádné zlo nezpůsobil! Tito lidé tedy žádnými skutečnými křesťany nebyli a církev nebo náboženství, které kryje, schvaluje nebo neodsoudí jakékoliv zločiny způsobené jejich vyznavači nemůže být křesťanská! I kdyby si to dala tisíckrát do svého názvu.

Další věcí, se kterou se lidé často setkávají, jsou různé přírodní katastrofy nebo různé nehody a nemoci, při kterých zahynou lidé. Jak je to možné?

Bůh stvořil veškerý svět s určitými zákonitostmi. V Bibli je však také jasně uvedeno, že od počátku světa dochází na Zemi k postupnému úpadku. Je to způsobeno především špatným jednáním všech lidí a svůj díl na tom nese i Satan (padlý anděl), kterému někteří lidé slouží. Lidé zavrhli Boha, vzdali se jeho ochrany a vydali se Satanu, který nad nimi může vládnout. Pokud byste postavili dům (Bůh stvořil svět) a pronajali ho nějakým lidem, kteří by ho ničili, tak by se vám asi těžko chtělo ho neustále opravovat. Nejste přeci blázni! Asi byste nakonec ty lidi vyhnali. Bůh je však podstatně milosrdnější a lidi nechává žít, i když oni jeho neuznávají, nevěří v něj a často páchají zlo.

Dokud nedojde k druhému příchodu Ježíše Krista, tak budou věřící i nevěřící lidé zabíjeni v nesmyslných válkách, budou umírat při živelných katastrofách a budou umírat i na různé nemoci.

Proč tedy Bůh Satana nezahubí a zlo nevymýtí? V Novém zákoně je jasně uvedeno, že Satan bude nakonec Bohem zahuben. Do té doby má však každý člověk svobodnou volbu vybrat si dobro (Boha) nebo zlo (Satana). Jak si tedy vybrat dobro? Bůh svou vůli sdělil lidem skrze celou řadu proroků a nakonec se sám na Zemi zjevil v osobě Ježíše Krista. Vše co potřebuje člověk znát a vědět je přehledně a srozumitelně popsáno v Bibli.

<<< Kdo je Bůh?
Proč číst Bibli? >>>

ZPĚT +