KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Evangelium a křest

Spasení je nabízeno zdarma v Evangeliu (dobré zprávě) i tomu nejhoršímu člověku. Mnozí se můžou ptát: Pokud přijmu Ježíše Krista za svého Boha, musím chodit do kostela? Musím se denně modlit? Musím platit desátky? Jedinou odpovědí je: Nemusíte! Evangelium je naprosto jednoduché a srozumitelné:

 • Bůh existuje!

 •  
 • Bůh Vás miluje a má pro Váš život dobrý plán. Chce vstoupit i do vašeho života, odpustit Vám Vaše hříchy a dát Vám moc žít plným životem, kterým jste zatím žít nemohli.

 •  
 • Každý člověk je hříšný, proto nelze dojít k spasení dobrými skutky. Hříšní lidé zemřou nejen fyzicky, ale nakonec i duchovně.

 •  
 • Ježíš Kristus zemřel za Vaše hříchy, abyste mohli být spaseni. Nikdo nedojde spasení, jen skrze Ježíše Krista! Neexistuje jiná cesta!

Pokud upřímně vyznáte, že jste hříšní lidé a uznáte Ježíše Krista svým spasitelem, budete spaseni! Tak jednoduché je Evangelium a cesta ke spáse! Pokud jste se rozhodli, že chcete být spaseni, tak:

 • Přiznejte sami sobě, že jste hříšní lidé, a že jedině Ježíš Kristus Vás může zachránit.

 •  
 • Učiňte pokání (přiznejte si, že jste ve svém životě chybovali), odvraťte se od svého předchozího hříšného života a žijte plně s Bohem.

 •  
 • Věřte, že Ježíš Kristus zemřel na kříži a vstal z mrtvých, aby zaplatil za vaše hříchy a aby vás spasil.

Můžete tak učinit například těmito slovy:

Vyznávám ti Ježíši Kriste, že jsem hříšník. Věřím, že jsi na kříži zemřel za moje hříchy, a že jsi vstal z mrtvých pro moje spasení. Přijímám tě jako svého Boha a spasitele. Amen.

Slovem Amen vyjadřujete, že to co říkáte je pravda. Pokud jste se upřímně modlili tuto modlitbu víry, tak si můžete být jisti, že Ježíš Kristus vstoupil do vašeho života a stal se vaším spasitelem. Tento nový stav bude pro Vás naprosto hmatatelný. Nebude to pouze tak, že budete doufat a myslet si, že Bůh existuje, ale budete již navždy vědět, že Bůh existuje. Něco ve Vás se zásadně změní. Křesťané označují tuto změnu slovem "obrácení". Po svém obrácení bychom se měli nechat pokřtít. Křtem stvrzujeme svou smlouvu mezi námi a Bohem. Křest vodou je tedy možný až po uvěření a vyznání Ježíše Krista za svého spasitele. Podle Bible je možný pouze jeden druh vodního křtu – ponořením celého člověka pod vodu. Starý hříšný člověk tak umírá a po vynoření se rodí nový člověk.

Po znovuzrození jste novou bytostí a našim Otcem je Bůh. Vyznáním víry však vaše cesta nekončí, ale začíná. Kromě zanechání předchozího špatného života je dobré s Bohem i pravidelně rozmlouvat ve Vaší modlitbě. Vše, co je potřeba o Bohu vědět, se dozvíte v Bibli. Také je dobré najít si skupinu křesťanů - církev, se kterými si budete rozumět a se kterými můžete bez obav diskutovat o Bohu a o věcech, které vám nejsou příliš jasné.

<<< Po fyzické smrti – nebe nebo peklo?
Má smysl se modlit? >>>

ZPĚT +