KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Má smysl se modlit?

Modlitba je náš rozhovor s Bohem. Kdo by neznal Otčenáš?

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého.

Ježíš však v Bibli zmínil otčenáš pouze jako návod, jak bychom mohli s Bohem rozmlouvat. Není dobré chápat modlitbu jako stroj na splněná přání. Pokud bychom očekávali, že Bůh bude plnit všechna naše přání, tak bychom ho pasovali do role našeho služebníka a tím Bůh rozhodně není! Nejdříve máme posilovat náš vztah s Bohem, a to předně skrze náš pravidelný rozhovor - modlitbu a četbu Bible a vše ostatní nám bude přidáno.

Pokud se nám splní některé tajné přání, tak by jistě nebylo dobré v modlitbě Bohu říct: Děkuji ti, že jsi konečně splnil moje přání. Pokud nám manžel, manželka nebo blízký přítel splní naše tajné přání, tak také neříkáme: Děkuji, že jsi konečně pochopil, co jsem od tebe chtěl, ale pokud danou osobu máme skutečně rádi, tak řekneme: Mám tě rád, miluji tě. Stejně to může být i v naší modlitbě. O čem všem můžeme s Bohem v modlitbě rozmlouvat? Naprosto o všem, co je pro nás důležité. Můžeme si být totiž jisti, že nás Bůh vždy a za všech okolností vyslyší!

<<< Evangelium a křest
Co je to církev? >>>

ZPĚT +