KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Co je to církev?

Na pustém ostrově přežila skupina lidí a každý kromě svého života uchránil i kus dřeva. V noci byla veliká zima. Udělali si tedy společný oheň a kvůli zimě se tiskli jeden k druhému. Jeden z nich však nechtěl být s ostatními u stejného ohně, rozhodl se být sám. Vzal si tedy z ohně největší kus pěkně hořícího dřeva a odešel od nich. Ráno ho našli zmrzlého. Ohněm je zde Bůh a víra. A právě církev, tj. společenství křesťanů je zárukou, že budeme blízko u ohně a nebudeme mrznout. Církev je společenství dvou a více křesťanů, rozhodně to není nějaká instituce nebo organizace.

Křesťan by si tak měl najít společnost jiných křesťanů, aby jeho víra neuhasínala. Jak však poznat dobrou křesťanskou církev od špatné? Předně církev nikoho do ničeho nenutí a nesnaží se o to, aby se věřící člověk stranil nevěřícím. Naopak věřící člověk by se měl s nevěřícími lidmi stýkat co nejvíce. Jak jinak by mohl předat Evangelium, kterým byl zasažen? Skutečná křesťanská církev by se také měla držet pouze Bible. Nic nepřekrucovat, neubírat ani nepřidávat. Křesťan by se také měl vyhnout církvím, kde jsou uctíváni svatí, sochy nebo obrazy. To je modloslužebnictví, před kterým nás Bible varuje a které je Bohu odporné. Nikdy nezapomínejte, že jediný prostředník mezi námi a Bohem je Ježíš Kristus! Ježíš Kristus je také hlavou církve. Nikdo jiný!

Jak tedy najít ideální církev? Ideální církev bohužel neexistuje, neexistují totiž ideální lidé. Křesťan nemusí souhlasit se všemi detaily, které daná církve káže. Všechny nejasnosti by si měl nejdříve porovnat s Biblí a následně své nejasnosti prodiskutovat s ostatními křesťany a s pastorem své církve. Pokud se mu však místo diskuze dostane opovržení nebo dokonce zavržení, tak je pro křesťana lepší najít si jiné společenství křesťanů. Přesto i poté by neměl svou předchozí církev odsuzovat a pomlouvat, ale odpustit.

<<< Má smysl se modlit?
Stal jsem se křesťanem, co mohu udělat dál? >>>

ZPĚT +