KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Existuje Peklo?

Prakticky každý člověk slyšel, že v křesťanství existuje nebe a peklo. Každý kdo uvěří v Boha - Ježíše Krista a udělá ……… (každá křesťanská církev nebo sekta si na tomto místě přidá to svoje) se dostane do nebe. Kdo neuvěří, skončí v pekle. Co však říká Bible? Z mnoha moderních překladů Bible lze vyčíst a vydedukovat následující: Kdo neuvěří, přijde po smrti (v budoucnu) na soud, a protože neuvěřil, bude vhozen do ohnivého jezera, kam bude vhozen i satan a falešný prorok. Zde bude trpět navždy. Je však v řeckém originálu Nového zákona ohnivé jezero a budou nevěřící lidé v tomto jezeře trpět navždy? Odpověď lze nalézt například v tomto videu: